Kezdőlap Fejlesztés Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021. TOP-2.1.3

Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021. TOP-2.1.3

149,92 millió forint összegű vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással
megvalósult a Fülöpszállási csapadékvízelvezetési projekt második üteme.

 1. 2023.májusában befejeződtek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága által támogatott, TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00062 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatai. A projekt keretében – a szintén Európai Uniós támogatás segítségével 2020-ban a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021 számú fejlesztés folytatásaképpen – a belterület É-i, ÉNY-i részén az Arany János és Csaba utcákról részben a Solti útra csatlakozó burkolt csatornákkal az ott megépített burkolt csatorna az állami közút alatti átvezetéssel, a már megépült levezető rendszerre vezeti le a keletkező csapadékvizet. Az érintett terület ÉNY-i részén a Széchenyi-Dózsa Gy.-Alkotmány és Toldi utcákban a természetes terepviszonyokhoz igazodva a csapadékvíz helyben tartását elősegítő nyílt, szikkasztóárkos megoldást alkalmaztak, hasonlóan a Teleki Pál utcai, Forrás utcai és a Rákóczi utcai árkokhoz. Az Erkel Ferenc, illetve Ady Endre utcában az I. ütemben megépített zárt csatornába az Ady E.u. D-i részéről, mint viszonylag magasabban levő területről,valamint a Hétvezér utca NY-i részéről egy rövidebb szakaszon szintén gravitációs úton vezetik be burkolt csatornákon a csapadékvizet. Az Ady Endre utca ÉK-i szakasza egy kisebb völgyben húzódik, az ide épített
  levezető rendszerbe szintén gravitációs úton vezetik be burkolt csatornákon két oldalról a Herpai Vilmos, Hétvezér, Wesselényi, valamint a Szondy utcákban keletkező csapadékvizet. Az Ady Endre utcában a burkolt csatorna két oldalán mintegy 630 m2 területen gyeprácsos burkolatot alakítottak ki, e mellett 15 db fa pótlására és több, mint 700 m2 terület füvesítésére is sor került. A projekt keretében így összesen 1320,7 m burkolt árok és 2308,2 m szikkasztóárok kerül kiépítésre, ill. kialakításra. Az új levezető rendszerrel tovább enyhülnek a település leglátogatottabb részének, a Kossuth Lajos út, a Solti út, Árpád utca és a Kiskunság tér által határolt területnek a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék okozta vízelvezetési problémái. Az új létesítmény modern és fenntartható környezetben, a környezetvédelmi szempontokat is előtérbe helyezve biztosítja a településközpont és a nyomvonal melletti utcák épületei, építményei védelmét, hozzájárulva a településkép megőrzéséhez. A befejezést követően a helyi vízkár veszélyeztetettség és a várhatóan bekövetkező környezeti káresemények tovább csökkennek. A vizek helyben tartására való törekvés a földmedrű és réselt, burkolt csatornák kialakításával, rekonstrukciójával tovább fokozódott. Szintén fontos célkitűzés valósul meg azáltal, hogy a kivitelezett csatornák fenntartási és azt követő időszakában közfoglalkoztatás keretében munkalehetőség is teremtődik.
  A megvalósult beruházás jelentősen javítja az itt élők életminőségét, a település további fejlődéséhez is alapul szolgál. A beruházás hozzájárul a népességfogyás megakadályozásához, az elvándorlás
  csökkenéséhez. A beruházás ezen helyi előnyökön túlmenően összességében hozzájárul a település,
  egyúttal a Kiskőrösi járás népességmegtartó-erejének növeléséhez.
  A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések tárgyú felhívás keretében, európai uniós támogatás segítségével valósult meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 149,92 millió forint, a támogatás mértéke: 100%
  A projekt befejezés tervezett dátuma: 2023. augusztus 21.