Kezdőlap Fejlesztés TOP-2.1.3-16-BK1 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK –PROJEKTZÁRÁS

TOP-2.1.3-16-BK1 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK –PROJEKTZÁRÁS

„Kunbaracs Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Kunbaracs község belterület védelmét szolgáló vízelvezetőhálózat fejlesztése, rekonstrukciója” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00064). A projekt keretében 72.847.229 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél, a település környezeti állapotának javítása.
A projekt keretében megvalósult beruházás elsődleges célja a település belterületének ár-, belvíz- és helyi vízkár általi veszélyeztetettségének csökkentése, a potenciális környezeti káresemények megelőzése volt. A kivitelezési munkálatok során alkalmazott műszaki megoldások lehetővé teszik a belterületre hulló csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli, biztonságos elvezetését, ezáltal hozzájárulva az ingatlanok és a
fejlesztéssel érintett terület védelméhez.
A projekt megvalósítási helyszíneit többek között a Petőfi Sándor utca, a József Attila utca, valamint a Kölcsey utca képezték, a munkálatok összesen 8 helyrajzi számot érintettek.
A megvalósult beruházás mintegy 2149 méternyi árok kiépítését fedte le, mely földmedrű-, valamint burkolt árkok kialakítását foglalja magába.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.