Kezdőlap Fejlesztés Projektzárás

Projektzárás

„Lakitelek Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal II. ütem” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045). A projekt keretében 230 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél Lakitelek egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése volt a korábbi csapadékvíz gazdálkodási beruházásokat folytatva.”

A fejlesztés keretében az I. ütem folytatásaként, további szikkasztó árkok kiépítésével valósult meg a csapadékvíz helyben tartására irányuló törekvés.

Ez az első ütemmel szoros összefüggésben, egymást kiegészítve képes tehermentesíteni a vízkárok alól a település belterületének jelentős részét.

A beruházás eredményeként a település 28 utcájában, összesen 46 helyrajzi számú területet érintve szikkasztóárkok kiépítésre került sor.

A kivitelezési munkálatok összesen mintegy 2573 méternyi árok kiépítését foglalták magukba. A vízelvezető létesítményeken felül a projekt két tározó létesítésére is kiterjedt.

A projekt átfogó célja a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, specifikus célja pedig a fejlesztéssel érintett utcákban található ingatlanvagyon védelme.

Ennek köszönhetően javul a település népességmegtartó képessége, növekedik gazdaságivonzereje, emelkedik az érintett lakosság életkörülménye, illetve a település infrastrukturális háttere is.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

Madari Róbert, polgármester

70/584-6580

[email protected]

https://lakitelek.hu/