Kezdőlap Fejlesztés A minibölcsitől a csapadékvíz-kezelésig

A minibölcsitől a csapadékvíz-kezelésig

Településfejlesztési projektek Dávodon 

Az elmúlt esztendőkben mintegy félmilliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Dávodon a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében.   

A település előtt álló egyik legjelentősebb kihívás a belvíz és a lezúduló villámesőzések elleni védekezés volt. Korábban éveken keresztül rendszeresen elöntötte az özönvízszerű csapadék és a hordalék a település egyes részeit, belterületi ingatlanokat és gazdasági területeket veszélyeztetve. A belterületen felhalmozódott, nem levezetődő csapadékvizek pedig jelentős károkat okoztak a lakosság ingó és ingatlan értékeiben, valamint az önkormányzati és állami vagyonban. A csapadékvíz-elvezetési rendszer korszerűsítése, bővítése, illetve egy zápor tározó kialakítása ugyanakkor nem csak az ingatlanok védelmét szolgálta, hanem a csapadékvíz helyben tartását is. A projektre több mint 287 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat a TOP-ból. 

A gazdasági növekedés egyre több településen teszi szükségessé a bölcsődei férőhelyek növelését is. Dávodon is így történt, ezért az önkormányzat egy minibölcsőde létrehozása mellett döntött, ugyanis a településen eddig nem működött bölcsődei intézmény. A 88 millió forint TOP-támogatásból megvalósult beruházás során egy új, 7 fős intézmény épült. Ebben a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító csoportszoba, egy új vizesblokkok és átadó helyiségek kerültek kialakításra. A fejlesztés erősítette a település népesség és munkaerő megtartó képességét. A beruházás hozzájárul a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A minibölcsőde két fő számára munkahelyet is biztosít.

Az energiaválság nem csak a háztartások, hanem az önkormányzatok számára is komoly kihívást jelent. Dávodon is szükségessé vált a működési költségek mérséklése, amelynek az egyik ésszerű módja a rezsi csökkentése. A település 117 millió forintot nyert a TOP Plusz forrásból a Polgármesteri Hivatal, illetve a Dávod Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítésére. Ennek keretében utólagos homlokzati hőszigeteléssel és födémszigeteléssel látták el az ingatlanokat. A hivatalban modernizálták a fűtésrendszert, valamint akadálymentesítették az épületet. A gondozási központban a nyílászárók részbeni cseréje, modernizációja is megvalósult.