Kezdőlap Fejlesztés Domonyi László ötödször is megméretteti magát

Domonyi László ötödször is megméretteti magát

18 évvel ezelőtt, 2006-ban lett Domonyi László Kiskőrös polgármestere, és – idén ötödször – újra megméretteti magát az önkormányzati választáson. A városvezetővel ennek a hosszú időszaknak a főbb irányai és alapelvei mellett néhány konkrét fejlesztésről és azok hatásairól is szót ejtettünk. Természetesen egyetlen beszélgetés alkalmával lehetetlen volna a változás csaknem két évtizedes folyamatát összefoglalni, amelynek során Kiskőrös lépésről lépésre kiérlelte mai arculatát, értékrendjét, és felvázolta azt a jövőt, ahová eljutni szeretne.

– Sok tekintetben kézzelfogható az a változás, amin keresztülment Kiskőrös az említett időszakban. Hogyan látja Ön ezt a folyamatot?

   – Úgy érzem, hogy sok lehetőséget ki tudtunk kihasználni, szinte mindent, amit csak lehetett. Mindvégig egy nagyon jó képviselő-testülettel, támogató hivatallal és intézményrendszerrel dolgozhattam együtt. Ennek a közös munkának az eredményeként sok pozitív változást tudtunk elérni a 18 év alatt, miközben a folyamatosan változó körülményekhez is alkalmazkodni kellett. Többször változott ez idő alatt az intézményrendszer, a jogi környezet, aminek következtében nemcsak küllemében, de belső működésében is átalakult Kiskőrös. A rugalmasság a mai napig hasznos erényünk, amire szükség van a változások lekövetéséhez. Mindig arra törekedtünk, hogy a legjobbat hozzuk ki a lehetőségekből, és az elérhető legideálisabb életkörülményeket teremtsük meg az itt élők számára.

– Kérem emeljen ki néhány konkrét példát!

   – Ezt a célt szolgálta többek között az óvoda építés, a bölcsőde többszöri fejlesztése, az iskolai felújítások, az oktatási intézmények teljes infrastrukturális korszerűsítése, a főtéri átalakítás, vagy az egészségügyi központ kialakítása. Ezek egytől egyig nagyon fontos lépések voltak, amelyek a kiskőrösiek régi álmait váltották valóra. Az utóbbi ciklusban volt a legnagyobb beruházás, az új óvoda építése, amivel két régi, kevésbé korszerű, infrastruktúrájában elmaradt óvodát váltottunk ki. A kor követelményeinek minden részletében megfelelő, kényelmes, biztonságos és kellemes új óvoda beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és igazolta, hogy nagyon jó döntés volt felépíteni úgy üzemeltetési szempontból, mint a gyerekek elhelyezésének színvonalát tekintve. Azóta már a bölcsődét is felújítottuk, amit bővíteni is kellett.A gyermekintézmények iránti növekvő igény külön öröm a városvezetés számára, hiszen azt mutatja, hogy Kiskőrös vonzó a fiataloknak.

– Milyen szerepet tölt be az infrastruktúra fejlesztése a múlt eredményei és a jövő tervei között?

   – Sok járdát építettünk, földutakat tudtunk szilárd burkolattal ellátni. Erre továbbra is nagy igény mutatkozik. Mindenképpen folytatni szeretnénk ezt az irányt, de a kereteket a pályázati lehetőségek adják meg. A jövő céljai között is kiemelt szerep jut az alap infrastruktúrák fejlesztésének, továbbra is a járdaépítésnek, valamint a belterületi útfejlesztésnek, illetve az utak állapotjavításának. Láthatóan további erősítést igényel a belvíz elvezető rendszer is: hiányzik még egy nagy elvezető, ami már meg is van tervezve, azonban a kiépítéshez pályázati lehetőségekre várunk. Hasonló a helyzet a József Attila úti, illetve a Kalocsa–Kiskőrös közötti kerékpárúttal. Vagyis a tervek készen vannak, és ugrásra készen várjuk a pályázati lehetőséget.

– A kiemelt beruházások sorába tartozik a piac is.

   – Ez a nagy projektünk már elég régóta húzódik, és a következő ciklusra is átnyúlik. Azonban az idei évben már bizonyosan lezárul. A piac fejlesztést sajnos nem lehetett egy lépésben megoldani, viszont megérte rá várni, mert egy modern, korszerű piaccsarnokkal gazdagszik Kiskőrös.

– Sarkalatos pont a fürdőfejlesztés. Milyen jövőképet lát e téren?

   – Nem adtuk fel ezt a tervünket sem, de amivel mindenképpen foglalkoznunk kell a következő ciklusban, az a fürdő gazdaságosságának növelése, az ezt szolgáló fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása. Itt jegyzem meg, hogy az elmúlt időszakban Font Sándor képviselő úr segítségével sikerült felújítani a sporttelepet, és ezt az irányt – vagyis a sport feltételeinek további fejlesztését – szeretnénk a jövőben is folytatni.

– A pályázati források felhasználása mellett egy igen jelentős fejlesztés zárul le hamarosan, amit önerőből valósít meg a város. Mi tette lehetővé a döntést?

   – Lassan befejeződik a közvilágítás fejlesztése, amit önerőből, hitel igénybevétele nélkül valósítunk meg. Ez a beruházás annak köszönhető, hogy 2023-ban soha nem látott mértékű adóbevétele – többek között iparűzési adóbevétele – volt a városnak. Kizárólag ezért mertük bevállalni ezt a fejlesztést teljes mértékben önerőből. Az már most látszik, hogy az idő igazolja a döntést, és gyorsan megmutatkozik majd a pozitív eredmény a város csökkenő energiaköltségeiben. Ezúton is köszönöm a kiskőrösiek megértését és a vállalkozók tisztességes befizetéseit, ami lehetővé tette, hogy egy ilyen jelentős városi problémára most pont kerüljön. Az elmúlt időszakban volt egy járvány, amit sikeresen levezényeltünk. Volt egy háborús energiaválság, amit nem csak túléltünk, de – köszönhetően az önerős energetikai beruházásoknak – megerősödve jöttünk ki belőle, tehát nem ingatták meg a költségvetést az energiaválságból adódó többletkiadások. Ezt viszont csak úgy lehetett megvalósítani, hogy közösen gondolkodtunk és cselekedtünk, hogy takarékosak tudtunk maradni, valamint haladéktalanul megkezdtük intézményeink napelemes rendszerrel történő ellátását. Mindez azt támasztja alá, hogy az energiáról való gondoskodás és az azzal való gazdálkodás központi szerepet játszott, és játszik ma is a városvezetés gondolatvilágában.

– Tervek?

   – Rengeteg tervünk, álmunk van még a jövőre vonatkozóan is, amelyek megvalósításán a velem együtt választásra készülő képviselőtársakkal szeretnék együtt dolgozni. Közös célunk, hogy munkánk nyomán Kiskőrös továbbra is egyre jobb és jobb hely legyen a világban.

Átadásra került az új, hat csoportszobás Kőrisfa óvoda