Kezdőlap Fejlesztés Folytatni az építő munkát

Folytatni az építő munkát

Vargyas László édesapját követi a polgármesteri székben 

2022 nyarán választották meg Dunaszentbenedek polgármesterének Vargyas Lászlót, aki a tragikusan elhunyt édesapja, Vargyas Mihály nyomdokaiba lépve dolgozik azon, hogy a település még élhetőbb legyen.  

Vargyas Mihály 26 éve lett önkormányzati képviselő és alpolgármester Dunaszentbenedeken, majd 2006-tól 2022-ben
bekövetkezett haláláig a település vezetője volt. Szolgálati ideje alatt újultak meg a település középületei és közterületei. Kiemelt figyelmet fordított a helyi közösségek erősítésére. Vezetőként jó példát mutatott abban, ahogyan tisztségét szolgálatként fogta fel. Polgármesterként és magánemberként is jellemző volt rá, hogy amiben részt vett, abban a tőle telhető maximumot célozta meg. Tevékenységért posztumusz Bács-Kiskun Vármegye Közigazgatásáért Díjban részesült.

„Örülök a bizalomnak, amelyet édesapám munkásságának köszönhetően én is megtapasztalhattam a lakosság részéről.
Ez egyben felelősséget is jelent: mindent megteszek, hogy helyt álljak, és a képviselő-testület tagjaival és a hivatal dolgozóival együttműködve folytassam a falu fejlesztését” – hangsúlyozza Vargyas László, akit édesapja halálát követően választottak meg a település első emberévé. 

Ami a konkrét fejlesztéseket illeti, a minibölcsőde kialakítása jelenti az aktuális feladatot, hiszen a TOP Plusz keretből 110 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat erre a célra. „Szerettük volna elérni, hogy a mini bölcsőde az óvoda mellé kerüljön, ehhez azonban helyszínmódosításra volt szükség, és saját erőből, illetve a Paksi Atomerőmű támogatásával meg kellett vásárolni egy ingatlant az óvoda szomszédságában” – mondja Vargyas László, hozzátéve, hogy hamarosan megkezdődhet a 7 fős bölcsi építése. Ezzel azoknak a kisgyermekes családoknak tudnak majd segítséget nyújtani, ahol az anyuka vissza akar térni a munkaerőpiacra. Egyúttal pedig – hangsúlyozza Vargyas László – a fiatalok helyben maradását is ösztönözni, segíteni kívánják.

Korábban – főként Vargyas Mihály idejében – több intézmény felújítása is megvalósult a faluban. Kibővítették az étkezde
épületét, ahol helyet kapott a házi gondozói iroda is. A cél az idős, rászoruló lakosok szociális ellátásának javítása volt.
Az egészségügyi alapellátás javítását szolgálta a háziorvosi, valamint a védőnői szolgálatnak helyet adó Egészségház fejlesztése, szintén TOP-támogatással. A korszerűsítés érintette az Egészségház energetikai rendszerét, nyílászáróit, szigetelését, födémrendszerét, fűtésrendszerét, emellett akadálymentesítették is az épületet, valamint bővítették a rendelő eszközfelszereltségét. A beruházás keretében a tetőre napelemes rendszer helyeztek fel. 

Megvalósult egy fogászati rendelő kialakítása is – ugyancsak TOP forrásból. A jól felszerelt, modern rendelő nem csak a helybelieket szolgálja ki, hanem Géderlak, Uszód és Ordas lakóit is. Ráadásul energetikai szempontból is fejlesztették az intézményt, a hűtést és a fűtést is biztosító villamos energiát napelemekből nyerik. 

A közlekedés fejlesztésére is nagy igény volt a településen, hiszen sokan ingáznak, főként busszal. Ezért TOP-támogatásból egy buszvárót építettek, illetve kijavították a már meglévő kerékpárutat, illetve a járdákat. 

Dunaszentbenedek nagyon sokat köszönhet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványnak (JETA), amely rajtuk kívül jelentős támogatást ad a térségben lévő további 47 település fejlesztési
elképzeléseinek megvalósításához. Dunaszentbenedeken például JETA-támogatásból finanszírozzák a járdaépítéseket: az egész
faluban egységes díszburkolatú járdák épülnek. 

Vargyas Mihály posztumusz kapta meg a Bács-Kiskun Vármegye Közigazgatásáért Díjat, amelyet felesége, fia és lánya vett át 2023 szeptemberében.