Kezdőlap Fejlesztés Megújult és megszépült a település 

Megújult és megszépült a település 

Az önkormányzat szinte minden kitűzött célja megvalósult 

„Az elmúlt közel öt évben településünk nagy fejlődésen ment keresztül, melyek egy része pályázati másik része saját forrásból valósult meg. Községi intézmények energetikai megújításán túl parkosítások, térkövezések, és egyéb burkolatcserékkel, valamint közterületekre kihelyezett utcabútorokkal is tudtuk szépíteni a községünket” – mondja Csala Józsefné, Csávoly polgármestere.

Az Egészségház teljes felújítását több lépcsőben végezték el: a Magyar Faluprogram (MFP) 30 millió forintos támogatásával és 7,3 millió forint saját forrásból valósult meg a fűtés korszerűsítése, valamint a nyílászárok és a teljes elektromos hálózat cseréje. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert 68,4 millió forintból pedig többek között a homlokzat szigetelését, burkolatcseréket, eszközbeszerzést, akadálymentesítést finanszírozták; 14,2 millió forint saját forrásból bútorra, berendezésekre és parkosításra is futotta. Az egészségügyi ellátás színvonalát javítja a fogorvosi szék beszerzésére is, amire 6 millió forintot (MFP) nyertek el.

Az óvoda bővítése-fejlesztése pályázati és saját forrásból történt, és építettek egy új mini bölcsödét is, amelyhez 59,4 millió forint TOP forrást nyertek. Az intézmény 7 gyermek befogadására alkalmas, de a jövőbeni bővítésre is van lehetősége. 

A Közösségek Háza is teljes felújításon ment keresztül. Ennek finanszírozásához a TOP-ból elnyert 100 millió forint jelentette a legnagyobb segítséget. Az energetika korszerűsítés keretében a szigetelés és a fűtésrendszer cseréje is megtörtént. A fűtéshez szükséges energiát a már korábban telepített napelemrendszer biztosítja. A belső terek felújítása után épületben kapott helyet a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is.  

A Konyha épülete sok éve várt már felújításra. Előbb az épület statikai problémáit orvosolta az önkormányzat, majd 100 millió forint TOP-támogatásból a teljes energetikai korszerűsítés megvalósult. A belső állapotfelújítás mellett új konyhai eszközöket is beszereztek. 

Nagy lehetőség volt az önkormányzatnak, hogy pályázni tudott a helyi általános iskola felújítására. Az energetikai korszerűsítést szolgáló beruházást a TOP Plusz pályázaton elnyert 100 millió forintból finanszírozták. Ugyanebből a keretből nyert a település 32 millió forintot a Községháza, illetve 31 millió forintot a Mezőgazdasági Centrum energetikai korszerűsítésére 

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületegyüttesén 25 millió forintból (MFP) felújították a színházterem teljes villamoshálózatát – és saját forrásból több kisebb, de fontos munkálatot is elvégeztek. 

Csávolyon a járdák javításába a lakosságot is bevonták: az önkormányzat adja az anyagot a lakó elkészíti a járdát. A közterek
folyamatos szépítésén belül kiemelt projekt volt, hogy a hivatal épületével szemben lévő közterületen az önkormányzat éveken át tartó munkálatok nyomán egy korszerű, komfortos egységes közösségi teret alakított ki. Ezen kívül a központi játszóteret is fejlesztették. 

Jelenleg zajlik a településen a szennyvízelvezetést és tisztítást szolgáló beruházás, melyre összesen 4,4 milliárd forintot nyert Csávoly és Felsőszentiván közösen. 

„Az önkormányzat és a képviselő testület törekedett arra is, hogy a lakosság, főleg a ciklus elején felbukkanó COVID vírus bezártsága után újra együtt legyen. Több új rendezvényt is szerveztünk, mint a Télűző, Búcsúi kavalkád, melyek időszakonként kerülnek megrendezésre nagyon nagy sikerrel. De vannak állandó rendezvényeink is, mint a Falunap vagy az Adventi vásár. A tavalyi évben egy Európai Uniós pályázaton elnyert közel 10 millió forintból tudtunk egy három napos rendezvényt szervezni, melyen határon túli magyarok is nagy számmal vettek részt” – teszi hozzá
végül a polgármester.