Kezdőlap Fejlesztés Stabil pénzügyi háttérrel fejlesztenek

Stabil pénzügyi háttérrel fejlesztenek

Ágasegyházán az elmúlt néhány évben számos olyan beruházás, fejlesztés megvalósult, mely tovább növelte a település pozitív megítélését, jobbá tette az itt élők mindennapjait. Az önkormányzat jelentős támogatást nyert a kivitelezésekhez, de önrészt is biztosított. A lendület nem áll meg, folytatják újabb fejlesztésekkel, melyek közül néhány jelenleg is folyamatban is van.
A részletekről Füredi János polgármester adott számot. 

Egészségház és Gondozási Központ

2020 nyarán egyszerre két beruházás átadását ünnepelhették meg. Az új egészségközpont kialakítására 80 millió forint támogatást nyertek
a Bács-Kiskun Vármegye által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, azaz a TOP forrásból, és ehhez önerőként további
75 millió forintot tettek hozzá. A régi orvosi rendelő helyén valósult meg az építkezés. Az épületben a házi orvosi rendelő mellett helyet kapott a fog-
orvosi rendelő és a védőnői szolgálat, valamint kialakítottunk egy multifunkcionális termet, egyéb szakrendelésekhez. 

A Gondozási Központ megújítására 42 millió forintot nyertek el egy TOP Program pályázaton, melyhez 9 millió Ft önerő volt szükséges. A 114 éves épület, mely egykoron iskolaként működött, energetikai felújításon esett át. 

Tanyagondnoki busz és erőgép

2020 őszén a Magyar Falu Program 22 millió Ft támogatásából tanyagondnoki buszt és egy MTZ 82-es erőgépet vásároltak, míg 31 millió Ft támoga-
tásából elkészült a tornacsarnok felújított kiszolgáló-öltöző egysége, a Sándortelepi út egy km-es szakaszának stabilizálása. 

Megújuló Sportpálya 

2021 nyarára 11 millió Ft önerőből a Sportpálya öltöző épületének tetőszerkezetét és borítását felújították, a gang részt újjáépítették, valamint
térkővel borították le az öltöző környezetét. 

Minibölcsőde, óvoda, új utca

2022 tavaszán egyszerre három beruházást ünnepelhettek meg. Elkészült az új 8 férőhelyes minibölcsőde játszótérrel, erre a TOP Programból
38,4 millió Ft pályázati összeget nyertek és 20 millió Ft önkormányzati önerőt társítottak. 

Új tetőt kapott az az óvoda épülete, melyhez új esőcsatorna- és villámhárító rendszert is építettek. Elkészült az épületet körülvevő 120 cm-es járda is. A kivitelezést a Magyar Falu Program által biztosított 17 millió Ft pályázati, valamint 14 millió Ft önerőből finanszírozták meg.

A harmadik beruházás a Sárfehér utca megépítése volt 320 m hosszúságban. Az útépítéshez 24,5 millió Ft pályázati összeget nyertek, melyhez
1,5 millió önerőt tettek hozzá. 

Kerítés a temetőhöz

2022 nyarán elkészült a helyi temető egy oldali kerítése 145 folyóméter hosszan, több kapuval. A Magyar Falu Programból 5 millió Ft támogatást kaptak hozzá, és 800 ezer Ft önerőt kellett biztosítaniuk.

Felújított polgármesteri hivatal

2023 tavaszán befejeződött a polgármesteri hivatal teljes körű felújítása, melyre a Magyar Falu Program 26 millió Ft pályázati összeget biztosított.
A korszerűsítés keretében átépítették a tetőszerkezetet, mozgáskorlátozott helyiséget alakítottak ki, felújították a víz- és villamosrendszert, kicserélték a nyílászárókat, villámhárítót szereltek fel és megtörtént a belső és külső burkolatok cseréje is. A polgármesteri hivatal átadása egy Petőfi Sándor
szobor avatással lett még emlékezetesebb, mely Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének segítségével valósulhatott meg.

Gyermekétkező és Sportcsarnok

2024. március 29-én a gyermekétkező és Sportcsarnok energetikai korszerűsítésének műszaki átadása megtörtént, melyre a TOP Plusz program-
ban 66 millió forintot nyertek. A gyermekétkező napelemmel, hőszivattyúval és radiátoros fűtéssel korszerűsödött. A Sportcsarnokban termo-
ventilátorok, új kazánok, melegvíz előállító technológia rendszerek lettek beépítve. A kivitelezéshez 8 millió Ft önerő társult. 

Sportpark nyílt

2024 áprilisában megnyílt a felnőtteket is szolgáló sportpark. A tíz sporteszközön egyidőben összesen huszonegy fő sportolhat. A sportpark önkormányzati önerőből épült meg 11 millió Ft összegből. 

Megújul a ravatalozó

2024 májusában elkezdődik a helyi ravatalozó felújítása, tetőcseréje, villamos hálózat felújítása, külső és belső festése, a bejáratának térkövezése, valamint
a mellékhelyiség tetőcseréje, egyéb javítása, felújítása. A beruházás önkormányzati önerőből valósul meg. Az építőanyagok a napokban érkeztek meg. 

Nem utolsó sorban hamarosan elkezdődhet a folyamatban lévő rendezési tervnek köszönhetően 20-25 telek kialakítása a településen.

Pozitív mérleg

Füredi János összegzésként elmondta: a választási ciklus eredményes, hiszen az Önkormányzat vagyona összesítetten egyéb támogatásokkal
700 millió Ft feletti értékkel gyarapodott. Az Önkormányzat fizetőképességét megőrizte, nincsenek kifizetetlen számláik, és ami fontos tényező,
hogy a jelen választási ciklust megelőző kettő ciklushoz hasonlóan az Önkormányzat hitelt nem vett fel, intézményeik működése biztosított.