Kezdőlap Fejlesztés A tanmedencét is sikerült felújítani

A tanmedencét is sikerült felújítani

Meghatározó volt a kerékpárút megépítése is

A több mint 3000 lelkes Vaskút ékes példája annak, hogy a helyi törekvések és a központi pályázati források találkozása milyen fejlődési lehetőségeket hordoz.

Az egyik legfontosabb és leginkább aktuális fejlesztés Vaskúton a helyi német nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő általános iskola tanmedencéjének felújítása, amelyet 2023 októberében adtak át. Alszegi Zoltán polgármester felidézte: a helyi tanuszoda a hetvenes évek végén épült, de már csaknem húsz éve nem tudták használni, mert felújításra szorult. A korszerűsítés, emelte ki, annak köszönhető, hogy a fenntartó német nemzetiségi önkormányzat igyekezett mindent megtenni a beruházásért, a magyar kormány pedig partner volt a munka során, és 180 millió forinttal támogatta a projektet.

   A vaskúti általános iskolát 2016 óta üzemelteti a helyi német nemzetiségi önkormányzat. A tanuszoda hiánya miatt a diákok a korábbi években a településtől mintegy tíz kilométerre fekvő Baján tudtak csak úszásoktatásban részesülni.

   Meghatározó beruházás volt korábban a Vaskút és Gara közötti kerékpárút megépítése is, amelynek nem csak a két település lakói örülhettek. A 9 kilométeres szakasz ugyanis a korábban megvalósult Baja-Vaskút szakasz folytatása, így ezen a nyomvonalon csaknem 20 kilométer hosszan közlekedhetnek az eddiginél biztonságosabban a kerékpárosok. Mindez nem csak a szabadidős kerékpározásnak kedvez, hanem megkönnyíti a munkába járást is. Vaskút és Gara önkormányzatai konzorciumban valósították meg a kerékpárút-építést, amelyre 640 millió forint támogatást nyertek a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP).

   Szintén TOP-forrásból valósult meg – két ütemben – csapadékvíz-hálózat fejlesztése. A település több utcájában rendszeresen gondot okozott a csapadékvíz elvezetés hiánya, nem megfelelő kiépítettsége. A nagyobb esőzések után keletkezett nagy mennyiségű csapadék nem tudott elszivárogni, így a házak, bejárók előterében maradt, veszélyeztetve az ingatlanokat.

A már meglévő nyílt, földmedrű csatornákban problémát okozott a növényzet általi benövés, az iszappal telített és szűk keresztmetszetű áteresz. A felgyülemlett víz nem folyt el a területről, mely veszélyeztette mind a lakosságot, mind az épületek épségét.

   Egy 24 férőhelyes, akadálymentes, korszerű bölcsőde is megépült Vaskúton, ugyancsak TOP-támogatással. A beruházásnak köszönhetően 6 új munkahely létesült. Kialakításra került az épületben két csoportszoba a hozzátartozó szociális helyiségekkel, egy tálalókonyha, hogy biztosítani tudják a jó minőségű ételek beszállítását.  A csoportszobák előtt egy játszóterasz és parkosított udvar létesült. A bölcsőde előtti önkormányzati tulajdonú közterületen 5 db várakozóhely került kialakításra.

   Alszegi Zoltán a közösségi élet támogatását is rendkívül fontosnak, sőt, a település megtartóereje tekintetében kulcsfontosságúnak tartja. Ezért pályáztak a TOP Plusz keretében a Közösségi ház felújítására és új sportöltöző építésére – mindkét beruházás megvalósítása folyamatban van. Előbbi a kulturális élet központja, utóbbi pedig a helyi aktív sportélethez elengedhetetlen épület.

   A Magyar Falu Program keretében útépítésre is jutott pénz a településen, a közterületek és a földutak karbantartásához pedig kiváló eszköz a szintén pályázati forrásból vásárolt gréder.

   Vaskút egyik büszkesége az 1879-ben épült Angster orgona, amely igen rossz állapotban volt. Azonban Bethlen Gábor Alaptól nyert 2 millió forintos támogatásból ezt is sikerült felújítani.