Kezdőlap Fejlesztés A városföldiek összefogására, bizalmára és segítségére mindig számíthattam

A városföldiek összefogására, bizalmára és segítségére mindig számíthattam

Veszelka Mihály polgármester több mint negyedévszázada vezeti Városföldet, sikeresen. Most azonban fontos döntést hozott. – Fiatal felnőtt korom óta Városföldön élek és dolgozom. 1998. évben lakossági ösztönzésre vállaltam el a polgármesteri jelöltséget és immár 26. éve gyakorlom ezt. Nagy megtiszteltetés, öröm és büszkeség forrása számomra, hogy a városföldiek többsége hat alkalommal is bizalmat szavazott nekem. Megtisztelő megbízatásomat minden esetben szolgálatnak tekintettem és igyekeztem minden erőmmel településünk érdekeit szolgálni – kezdte az elején Veszelka Mihály.

– Településvezetőként legfontosabb feladatomnak a lakosság nyugalmának megőrzését és a békesség fenntartását tartottam. Ugyanakkor kiemelten fontos volt számomra a település fejlesztése, anyagi biztonságának megteremtése. Számottevően lényeges volt még a környezeti kultúra javítása, a tiszta és esztétikus – sok növénnyel, virággal megteremtett – természeti környezet. A mindenkori képviselőtársaimmal igyekeztünk a lakossági szolgáltatásokat kellő színvonalon működtetni a szükséges anyagi források megléte, megteremtése mellett. Ennek köszönhetően az intézményi ingatlanok állapota jó és az ellátandó feladathoz igazodó. A gyalogos és járművel való közlekedéshez a feltételek kiemelkedően kedvezőek, azaz a települési úthálózat korszerű és karbantartott.

   Kapcsolatom a lakossággal bizalmi és sok esetben baráti volt, hiszen nap, mint nap találkoztam az itt elő emberekkel, megvitattuk a község sorsát, meghallgattam véleményüket, segítettem ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ezeket a napi tapasztalatokat építettem bele a munkám folyamatába, melyet politikamentesen, gyűlölködés nélkül, minden embert tiszteletben tartva, a település ügyeit, egyszerű, hétköznapi módon intézve igyekeztem végezni.

   Mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy a békés körülmények fenntartásához, a megfelelő színvonalú feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükség volt a lakosság többségének támogató hozzáállása is. A település életét meghatározó ügyekben mindig számíthattunk a városföldi emberek összefogására, bizalmára és segítségére.

   Szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen az intézmények területén és a polgármesteri hivatalban is kiváló munkatársakkal dolgozhattam együtt. A mindenkori képviselő-testület tagjai együttműködőek voltak, akik a közösségi érdekeket tartották a legfontosabbnak.

   Visszatekintve az elmúlt 26 évben megvalósult községfejlesztésekre, megállapítható, hogy szemmel látható változáson esett át Városföld, hiszen eddig soha nem látható tételszámú és mértékű fejlesztések zajlottak településünkön. Különösen az elmúlt 10 év volt látványos – ezen belül is meghatározó periódus volt a 2014-2019-ig terjedő időszak, hiszen a beruházások sokaságát sikerült realizálni 2 milliárd 233 millió forint értékben. Ezen időszak munkálatait 1 milliárd 474 millió forint összegű európai uniós és magyar állami támogatásokból finanszíroztuk meg, de a községi költségvetésből megtakarított 759 milliós összegű önerőre is szükség volt.

   A 2020–2024-ig terjedő önkormányzati ciklus végéhez közeledve összegezhető, hogy a covid járvány, a háború, az energiaválság, az infláció és az építési költségek drasztikus növekedése kisérték végig az elmúlt 5 évet. Mindezek mellett a saját bevételek évenkénti tendenciózus csökkenése is nehezítette működésünket, a fejlesztési elképzelések, lehetőségek megvalósítását. A lényegesen nehezebb körülmények mellett is sikerült jelentősebb fejlesztéseket megvalósítani összesen 850 millió forint értékben. Ezekhez a fejlesztésekhez a Terület és Területfejlesztés Operatív Program (TOP), a Magyar Falu Program (MFP), valamint a Vidékfejlesztési Program (VP) pályázati kiírásaira benyújtott nyertes pályázatok révén összesen 725 millió forint pályázati forrás állt rendelkezésünkre, 125 milliós összegű önerő felhasználása mellett.

   Összefoglalva az előzőeket: az elmúlt 10 évben (2014–2024) megvalósult településfejlesztés meghaladja a 3 milliárd forintot, mely 2,2 milliárd forint összegű pályázati támogatásokból és 884 millió forint összegű önerős forrásból valósult, illetve valósul meg.

   Örömmel tölt el, hogy több, a település életét kedvező irányba terelő beruházás – csatorna, kerékpárút, ravatalozó, temető, bölcsőde, óvoda, gépkocsi parkolók, játszóterek, víziközmű létesítmények, sport- és szabadidő park, belterületi utcák, külterületi szilárd burkolatú utak, háziorvosi és védőnői rendelők stb. megépítése, bővítése, felújítása is megvalósult Városföldön, melyek mindegyike a lakosság mindennapi életét teszi komfortosabbá.

   A jövőt illető elhatározásom az, hogy a 2024. évi önkormányzati választáson már nem jelöltetem magam és visszavonulok a helyi politikától.

   Végtelen megtiszteltetésként élem meg, hogy településünk történetének és dinamikus előrehaladásának tevőlegesen is részese lehettem.

   Köszönöm a közös munkát a mindenkori képviselő-testületnek, az intézményi és hivatali munkatársaimnak és nem utolsó sorban Városföld község lakosságának.

   Sikeres jövőt, a lehető legtermékenyebb békességet és egészséget kívánok Városföldnek, az itt élő embereknek – mondta végül Veszelka Mihály polgármester.

A régi Klubkönyvtár is megújult az elmúlt években, ma már Városföldi Művelődési Házként várja látogatóit.

A védőnői szolgálat új helyen működik.