Kezdőlap Fejlesztés Jelentős infrastruktúra-fejlesztési projekt indul Martfűn: közútépítési, felújítási és fejlesztési projektet indít a...

Jelentős infrastruktúra-fejlesztési projekt indul Martfűn: közútépítési, felújítási és fejlesztési projektet indít a város önkormányzata 

2024/01/17

Martfű Város Önkormányzata jelentős infrastruktúra-fejlesztési projektet indít, amely a város belterületi közutainak építését, korszerűsítését, felújítását, és közlekedésbiztonsági fejlesztését célozza meg.  A projekt során megvalósuló fejlesztések a településközpont és közintézmények jobb megközelíthetőségét, lakóterületekkel való kapcsolatok javítását, valamint a településközpont tehermentesítését és a meglévő belterületi úthálózat minőségi javítását szolgálják. Martfű Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00041 azonosítószámú, „Martfű város belterületi útjainak fejlesztése” megnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt kedvezményezettjeként a projekt megvalósítására 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. 

Martfű Város Önkormányzata a projekt keretében a következő célokat tűzte ki: önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása – javítva ezzel a közlekedési hálózat minőségét – közlekedésbiztonsági célú fejlesztések megvalósítása, a településközpont, a közintézmények, közszolgáltatást nyújtó létesítmények jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése által a forgalom optimalizálása és a városi környezet javítása. További cél a közösségi közlekedés infrastruktúra fejlesztése, amellyel a fenntartható közlekedési módok támogatására tervezett kerékpárforgalmi létesítmények és gyalogosátkelők a biztonságosabb közlekedést és a városi területek jobb összekapcsolását célozzák meg. A fejlesztések célcsoportját az ipari kis- és középvállalkozások képezik, melyek telephelyhez jutását megkönnyíthetik a beruházások, továbbá a helyi és térségi lakosság, különös tekintettel a jelenleg munkahellyel nem rendelkező társadalmi csoportok, helyi és térségi szolgáltatók, tágabban értelmezve a régió lakossága és gazdasági szereplői, akik szintén részesülnek a javuló infrastruktúra nyújtotta előnyökből. 

A projekt keretében tervezett tevékenységek a következők:

Az Északi Ipartelep kiszolgáló útján a földút szilárd burkolatúvá építése, kerékpárosbarát módon, útárokkal.  A Délnyugati Iparterület vezető kiszolgálóútjának – kb. 534 m – kiépítése burkolattal, nyitott kerékpársávval, ami biztosítja a fenntartható közlekedést a településközpont és a település szélén létesülő munkahelyek közötti szakasz mentén, közlekedésbiztonsági intézkedések magvalósításával, melyek megteremtik a kerékpárosok biztonságos közlekedését a gépjárműforgalom mellett. A projekt keretében a Délnyugati ipartelepi földút helyén új 6 méter széles, kétsávos szilárd burkolatú út épül, teljes útszerkezettel és aszfalt felülettel, kopóréteggel és nemesített padkával, szikkasztó útárokkal. A Kérész utca kerékpárosbaráttá alakítása (kb. 490 m), nyitott biztonságos kerékpársávval, a gyalogosok számára továbbra is a meglévő járda lesz használható. További közlekedésbiztonsági fejlesztés lesz a gyalogátkelőhely létesítése a Kérész utca Szolnoki úti úttorkolatánál, a Szolnoki úttal párhuzamos járdaszakaszok között. Szintén tervezett cél a Munkácsy út (gyűjtőút) 220 m szakaszának felújítása az eredeti műszaki állapot helyreállítása érdekében az úthibák javításával, közműaknák és műtárgyak emelésével és a kopóréteg cseréjével. A projekt során fontos szempont az akadálymentesítés, amely lehetővé teszi a mozgásukban korlátozott személyek számára is az utak biztonságos használatát. Elektromos kerékpárok, elektromos rokkantkocsik/mopedek számára is biztonságos közlekedési lehetőséget teremtenek a projekt során létesítendő utak és gyalogosátkelőhelyek.

A projekt megvalósítása előreláthatóan 2025. 07. 31-én fejeződik be.  

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. 

További információ kérhető: 

Martfű Város Önkormányzata
telefonszám: +36 56 450 222
e-mail cím: [email protected]