Kezdőlap Fejlesztés Megújult a Költő egykori szállása is

Megújult a Költő egykori szállása is

Hamarosan elkerülő út is épül a településen

Csak területfejlesztési támogatásokból csaknem 800 millió forintnyi fejlesztési beruházás valósult meg Szalkszentmártonon.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az egyik legjelentősebb beruházás a csapadékvíz-elvezető rendszer javítása-bővítése volt. Ennek célja egyrészt a belvízproblémákkal és a villámárvizekkel érintett ingatlanok megóvása, másrészt a csapadék szabályozott keretek között történő helyben tartása volt. A projekt során többek között megvalósult egy víztározó a Körtónak nevezett területen.

   Megtörtént a helyi óvodák energetikai korszerűsítése is. A két, több mint 60 éves épület külső hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a kazánok cseréje mellett napelemek és napkollektorok is segítik az energiahatékony működést.

   Szükség volt egy mini bölcsőde létrehozására is egy meglévő épület felújításával, átalakításával, korszerűsítésével. Ez a fejlesztés egyúttal azoknak a kisgyermekes családoknak is segítséget jelent, ahol az anyuka mielőbb visszatérne a munkaerőpiacra.

   Felújították továbbá a rendelőintézetet, ahol eszközbeszerzésre is sor került, valamint rendbe tették a szolgálati lakást is. Ez azért is volt jelentős előrelépés, mert korábban a dunavecsei Járóbeteg Szakrendelő látta el a környező települések, Szalkszentmárton lakosságának szakorvosi ellátását is.

   A TOP Plusz keretében is több fejlesztés megvalósul(t) Szalkszentmártonon. A település központjának forgalmát csökkenti az a tervezett elkerülőút, amelyet egy meglévő földút szilárd burkolattal történő kiépítésével alakítanak majd ki.

   Egy kérdőíves felmérésből kiderült az is, hogy a lakosságnak nagy igény van egy ingyenes mosdó megépítésére a település központi részén, ahol a piac is található. Az acélváz szerkezetű, a műemléki környezethez illeszkedő létesítmény előkészítése zajlik.

   A Bács-Kiskun vármegyei Petőfi-kultuszban nagy szerepet játszik Szalkszentmárton is, hiszen a Petrovics család 1845-től egy éven át bérelte a gróf Festetics György által 1810-ben klasszicista stílusban építtetett vendégfogadót és mészárszéket. Petőfi Sándor is rendszeresen megfordult itt abban az időben, és több verse, illetve drámája is itt született. Egy TOP Plusz támogatásnak köszönhetően részlegesen korszerűsítették a műemléki védelem alatt álló épületet, mely az ország egyik legautentikusabb Petőfi-emlékháza. A beruházás eredményeként főépület és az udvaron álló kocsiszín tetőfelújítása; csapadékvíz- elvezetés és vízszigetelés problémáinak megoldása; részleges vakolás, festés; farestaurálási munkák; fűtési- és villamos hálózat korszerűsítése valósult meg.