Kezdőlap Kultúra Állami Számvevőszék: szabályszerűen gazdálkodott a Filmalap

Állami Számvevőszék: szabályszerűen gazdálkodott a Filmalap

Budapest, 2016. június 2., csütörtök (MTI) – Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) befejezte a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (Filmalap) 2011-2014 közötti vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését; a vizsgálat megállapította, hogy az ellenőrzött időszakban a vagyonnal való gazdálkodás, valamint a vagyonváltozást eredményező döntések szabályszerűek voltak, a Filmalap az éves beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének szabályosan tett eleget – közölte az ÁSZ csütörtökön az MTI-vel. A Filmalap üdvözölte a jelentést, ugyanakkor vitatja egyes kritikus megállapítások helytállóságát.

A dokumentum emlékeztet: a 2011. június 1-jén létrejött kizárólagos állami tulajdonban lévő közhasznú nonprofit társaság fő feladata az állami támogatási források és a saját forrásai felhasználásával befektetőként, valamint a mindenkori költségvetési törvényben a magyar filmgyártás támogatására szánt, meghatározott állami források elosztójaként filmalkotások megszületéséhez támogatások nyújtása.
Az ÁSZ szerint a Filmalap 2014. december 31-ig mintegy 25,6 milliárd Ft állami támogatást kapott; az ellenőrzött időszakban adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, osztalékfizetésre nem került sor. A Filmalapnál – egy 2,9 millió forintos tétel kivételével – nem volt olyan gazdasági esemény, amely a kormányzati szektor hiányára hatást gyakorolt volna.
Az alapítói jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) útján gyakorolta, amely kialakította a felelős gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, meghatározta az állami vagyon értékmegőrzésére, gyarapítására vonatkozó előírásokat, valamint a tulajdonos számára fenntartott jogokat.
Vagyon-nyilvántartási Szabályzata megfelelt a törvényi előírásoknak, a filmszakmai támogatások finanszírozására és a Filmalap saját működésére nyújtott támogatásokra kötött szerződések szabályosak voltak – áll a közleményben.
Az ellenőrzés szerint a Filmalapnál a filmszakmai támogatások nyújtására a nyertes pályázókkal kötött szerződések megfeleltek az előírásoknak. A társaság a kapcsolt vállalkozásokban lévő részesedései értékének védelméért meghatározta a vagyongazdálkodási követelményeket.
Az ÁSZ megállapította ugyanakkor, hogy a Filmalap a számviteli politika keretében elkészített szabályzatain jogszabályi változásokat nem vezetett át, számlarenddel 2014. évtől rendelkezett. Nem határozta meg továbbá a közhasznú és a vállalkozási tevékenysége bevételei és ráfordításai elkülönítésének belső szabályait.
Az állami forrásból kapott támogatásokat a számviteli nyilvántartásokban keretösszegenként (filmszakmai támogatások nyújtására, működésre kapott forrás) nem különítették el az erre vonatkozó szerződésekben foglaltak ellenére. 2012-ben a részesedések, 2013-ban a követelések értékvesztésének elszámolása nem felelt meg a vonatkozó törvény előírásainak.
Az információs rendszer kialakítása megfelelő, annak működtetése azonban hiányos volt. Az adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség keretében nem tették közzé a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályait, az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket, valamint a jogszabályban meghatározott honlapon a megítélt támogatási összegeket.
Az ÁSZ az MNV Zrt. vezérigazgatójának egy, a Filmalap vezérigazgatójának tíz javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
A Filmalap csütörtökön közleményben reagált az ÁSZ jelentésére, ebben üdvözölte, hogy a szervezet az intézmény elmúlt 4 éves gazdálkodását összességében szabályosnak találta.
A Filmalap több, az intézmény működésével kapcsolatos kisebb jelentőségű hiányosságra vonatkozó megállapítással egyetért, ugyanakkor szakmailag vitatja a belső szabályozórendszerével kapcsolatos kritikus megállapítások helytállóságát, illetve a jelentésben szereplő – a nyilvántartásokkal kapcsolatos – hiányosságok meglétét. A Filmalap az ÁSZ jelentésben megfogalmazott javaslatokat alaposan elemezni fogja és összeállítja, majd végrehajtja a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedések tervét.

pbe \ pmg

MTI 2016. június 2.

 

(Kép forrása: Internet)