Kezdőlap Zenei élet Shakespeare dalok – Bostridge, Pappano

Shakespeare dalok – Bostridge, Pappano

2016-ban a William Skakespeare halálának 400. évfordulójáról előadásokkal, kiadványokkal is megemlékezik meg a kulturált világ. A tisztelgő produkciók közül kiemelkedik a Warner Classics gyönyörű, könyvszerű színes albumba csomagolt dallemeze – melyet a kiváló brit tenor Ian Bostridge, és a zseniális brit-olasz karmester-zongorista: Antonio Pappano közösen készített el.

William Shakespeare alkotásai számos zeneszerzőt megihlettek – ezrével születtek dalok szonettjeire és színpadi műveire. E feldolgozások legsikeresebbjeiből és legismertebbjeiből válogatott új albumára Ian Bostridge énekművész a briliáns angol költő es drámaíró halálának 400. évfordulójára. Shakespeare nyelvezetének egyedülálló kimunkáltsága, utánozhatatlan kifinomultsága, és tömör bölcsessége szinte kínálja magát a megzenésítésre; ritmusaival és rímjeivel szinte zenéért kiált. Ehhez képest – és az Erzsébet-kori Anglia színházi gyakorlatát követve – már a költő életében számos megzenésítés született: egy részint a darabok előadásához, más részint pedig afféle népszerű slágerekként.

A sor itt, e bő egyórányi lemezen is a korabeli zeneszerzők letétjeivel kezdődik: William Byrd, Thomas Morley, Robert Johnson– majd pár évtizeddel később a barokk John Wilson is csodálatosan szép, máig a köztudatban élő, számtalanszor elénekelt és lemezre vett feldolgozásokkal hódolt a kortárs nagysága előtt. Jelen felvételen ezek a dalok – a többi zongorakíséretétől eltérően – a kor szellemének megfelelően: lantkísérettel kerültek rögzítésre

Elizabeth Kenny finom, érzékeny lantjátékával. Shakespeare sok tehetséges drámaíró kortársáról eltérően mindig játszott szerző volt: afféle magnum opusként minden kor ízlésének megfelelt. Vagy inkább minden kort újra és újra lenyűgözött, jöhettek és mehettek a kordivatok. Így aztán a klasszikus kor és a kora romantika éppúgy rajongta – ahogyan ezt itt Joseph Haydn és Franz Schubert megzenésítései reprezentálják; mint ahogyan a XIX. század utolsó és a XX. század első felének zenei irányzatait munkásságukban megélő Roger Quilter, Ivor Gurney, Peter Warlock.

De Shakespeare emelkedett művészeti alkotásokra ösztönző szelleme itt él közöttünk a mában is, népszerű költeményei teret nyertek maguknak a XX. századi zene népies indíttatású brit alkotói ouvre-jében – mint Gerald Finzi, Benjamin Britten és Michael Tippett – éppúgy; ahogyan a filmzeneszerző Erich Korngold; vagy a modernista Francis Poulenc es Igor Stravinsky művészetében. Utóbbi egyébként egy komplett trióval zenésített meg három dalt: itt Michael Collins ̶ klarinét, Lawrence Power ̶ mélyhegedű, Adam Walker ̶ fuvola működik közre.

Napjaink egyik legnevesebb dalénekese: Ian Bostridge, és napjaink egyik legjelentősebb karmestere: Antonio Pappano zongorakíséretével egy komplett utazást tehetünk zenei korszakokon és ízléseken keresztül Shakespeare ürügyén – és géniusza előtt tisztelegve.

Érdekes némely esetben meghallgatni ugyanazt a költeményt más-más megzenésítésekben, egy ilyen nagyszerű, színvonalas összeállításban.

Komlós József JR