Kezdőlap Zenei élet Bach: Das wohltemperierte Klavier II – Dobozy Borbála

Bach: Das wohltemperierte Klavier II – Dobozy Borbála

Dobozy Borbála csembalóművésznő Johann Senastian Bach gigászi művének első kötetéből készített nagyszerű felvétele nem régiben jelent meg a BMC Records gondozásában – most pedig a boltokba került a második kötet két sorozatát tartalmazó 2 CD-s album is.

A Wohltemperiertes Klavier a Bach utáni zeneszerző-generációk közül számos komponistát inspirált: jól ismert példa erre Chopin 24 prelűdje és Sosztakovics 24 prelúdium és fúgája. Bach monumentális alkotása ma is megkerülhetetlen, kimeríthetetlen forrás, nem csak a billentyűs- és zeneszerző-növendékek, illetve hivatásos muzsikusok, de minden zenekedvelő számára.

A Wohltemperiertes Klavier II. kötetének egyenként ugyancsak 24 darabból álló két sorozata Johann Sebastian Bach életének sokkal nagyobb időszakát öleli fel, mint az I. kötet – melyet konkrétan egyetlen évre: 1722-re datálhatunk. A II. kötet ugyanis mai tudásunk szerint három évtizeden keresztül íródhatott: az 1720-as évekből származnak a legkorábbi, míg az 1740-es évekből a legkésőbbi darabjai.

Dobozy Borbála a remekbe szabott, itt is méltatott első kötet után egy ugyancsak pazar, káprázatos előadásokkal megvalósított második kötettel lepte meg e napokban a komolyzene kedvelőit. Méltó folytatása és kiegészítése ez az így már teljessé vált sorozatnak – elmondható, hogy egy Bach szellemében megvalósított korhű projekt keretében. Melyhez egy különleges meglepetés – egy Bach korából származó nagyszerű, a korhű felvételek során ez eddig nemigen reprezentált hangszer is társult.

Maga a művésznő erről így vallott: „Nagy öröm számomra, hogy Johann Sebastian Bach Das Wohltemperierte Klavier című gyűjteményének második kötetét unikális hangszeren örökíthettem meg: egy Johann Heinrich Harraß csembaló (Großbreitenbach, 1706 körül) hű másolatán. Ennek építését Jürgen Ammer (†2017) kezdte el breitenbachi műhelyében, de a mester sajnos már csak a corpust tudta elkészíteni, amelyet azután Jan Bečička, Stanislav Hüttl és Petr Šefl (Bystřec) fejezett be 2018-ban.

A csembaló rendelkezik egy – a maga korában még ritkán előforduló – 16 lábas húrsorral is, amely a többi regiszterhez kapcsolva grandiózus hangzást eredményez. E Harraß-kópia különlegesen inspiráló volt a kor nemzeti stílusait, műfajait, szerkesztésmódjait szinte enciklopédikusan felsorakoztató monumentális gyűjtemény második kötetének megszólaltatásához.

E tartalmában utolérhetetlen sorozat gazdagsága, változatossága néhány tételben a hangszín-kombinációs lehetőségek minél teljesebb kihasználására, gyakoribb regiszterváltásokra, esetenként orgonaszerű előadásmódra késztetett engem. A felvétel Jürgen Ammer hangszerkészítő mester emléke előtt is tiszteleg. Köszönet Jan Bečička, Stanislav Hüttl és Petr Šefl cseh mestereknek, akik a munkát az ő szellemében folytatták és lehetővé tették, hogy a felvétel már e nem mindennapi hangszeren készülhetett el.”

Komlós József JR