Kezdőlap Fejlesztés LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából aKÖZGÉP Zrt. kivitelezésében valósul meg a 44 sz. főút felújításánaktervezése és kivitelezése a 4625 jelű úti csomópont és 4622 jelű útközött. A koronavírus-járványhelyzet miatt a tervezett lakossági fórum nem lesz megtartva, ezért a beruházásról az alábbi tájékoztató készült:

Aberuházás a 44. sz. főút 8+800 – 28+653.15 kilométer szelvények között készül el. Az egybefüggő, mintegy 20 kilométer hosszúútszakasz építése a munkaszervezés miatt szakaszosan, de időbenfolyamatosan történik. Az útszakasz tervei 3 különdokumentációban készülnek.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium KIFEF/50127/2018-ITMiktatószámú határozatában a„Békéscsaba megközelítése M44 SzentkirályTiszakürt szakasz visszakötéssel Kecskemét irányába” megnevezésű projektfeladatainak elvégzését az alábbi négy szakasz megvalósításán keresztülrendelte el:

1. M44 gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt közötti szakaszmegvalósítása

2. M44 gyorsforgalmi út Szentkirály-Lakitelek közötti szakaszmegvalósítása

3. 4623 j. összekötő út M44 csomópont és a 4622 j. út közötti szakaszfelújítása, Szentkirály elkerülésével, valamint a 4622 j. út felújítása a4623 j. út és a 44. sz. főút között, továbbá a 44. sz főút felújítása a4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (Kecskemét reptériszakasz)

4. 44 sz. főút felújítása a 4625 j. úttól a 4622 j. úti csomópontig(csomópont átépítésekkel).

A fenti műszaki megoldások összessége teszi lehetővé az M44 gyorsforgalmiút Lakitelek-Tiszakürt és Szentkirály-Lakitelek főpálya szakaszok ideiglenesvégcsomóponti forgalmának megfelelő és biztonságos levezetését.

A 44. sz. főút felújítása a 4622 j. és a 4625. j. út (Lakitelek) közötti szakaszfejlesztése (Projekt) az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggőközigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemeltjelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletének 1.194. pontja alapján nemzetgazdasági szempontbólkiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.

A 44 sz. főút burkolata a teljes szakaszon megerősítésre kerül. A 4622 j. útcsatlakozásánál és a 4505 j. út csatlakozásánál egy-egy körforgalom kerülkialakításra.

A kivitelezés 2020 áprilisában indult el, a főút burkolatmegerősítésével a8+800 km sz-ben, a „Fekete gólya csomópontnál”.A főút burkolatmegerősítése 2×1 sávos kialakítással, 90 km/h tervezésisebességre és 7.00 m burkolatszélességgel történik.A 44 sz. főút megerősítésével párhuzamosan a meglévő földútcsatlakozásoksárrázó szakasszal kerülnek megtervezésre a földhivatalitulajdonviszonyoknak megfelelő helyen és szélességgel.

Lakitelek térségében a távolsági forgalomhoz jelentős helyi, illetvekeresztező forgalom adódik. A főút nagy forgalma miatt a kanyarodó éskeresztező mozgások mind a gépjármű-, mind a gyalogos és kerékpárosforgalom számára időigényesek és balesetveszélyesek.A település közelében két jelentős csomópont található a főúton. Akeresztező mozgások és helyi forgalom biztonságos lebonyolítása érdekébenezek átépítésre kerülnek körforgalmú csomóponttá.

4505 j. úti körforgalom (Lakitelek-Kapásfalu)

A körforgalmú csomópont külső sugara a kamionokkal történő biztosabbjárhatóság érdekében Rk=25 m. A körpályát a külső oldalán terméskőrázóburkolattal ellátva.A 44 sz. főúton megszűnnek a csomópont és az üzemanyagtöltő állomásközötti földútcsatlakozások.A mellékirányban biztosított lesz a kerékpárosok elválasztott átvezetése annakérdekében, hogy a kerékpárosok ne a körpályán közlekedjenek (a 44 sz.főúttal párhuzamosan kiépített kerékpárút húzódik).A 44 sz. főúton lévő, Kecskemét irányú buszmegállót át kell helyezni acsomópont Kecskemét felőli ágára, így a Lakitelek-Kecskemét irányú, 4505 j.út felé közlekedő helyközi buszjáratok is tudják használni a megállóhelyet,ezzel szükségtelenné válik a 4505 j. úton megállóhely létesítése.

4622 j. úti körforgalom (Lakitelek)

A körforgalmú csomópont külső sugara a kamionokkal történő biztosabbjárhatóság érdekében Rk=25 m. A körpályát a külső oldalán terméskőrázóburkolattal ellátva.A csomópont kiépítésével rendezetté válik a csomópont északkeleti oldalánlévő szervizút, annak továbbvezetésével.A 4622 j. út irányában biztosított lesz a kerékpárosok elválasztott átvezetéseannak érdekében, hogy a kerékpárosok ne a körpályán közlekedjenek.Az északi oldalon elhelyezkedő temető megközelítéséhez új szervízút épül ki a4622 j. út felől.

44. sz. főút ütemterv

Ütem Kezdő szelvény Vég szelvény Időtartam Kezdés Befejezés

I. ütem 8+900 13+720 48 nap 2020.04.06 2020.06.10

II. ütem 18+530 24+300 58 nap 2020.04.10 2020.06.30

III. ütem 13+720 18+530 68 nap 2020.04.21 2020.07.23

IV. ütem 24+500 26+850 65 nap 2020.05.06 2020.08.04

V. ütem 27+400 28+653 68 nap 2020.05.13 2020.08.14

44. sz. főút-4505. j. úti körforgalomi csomópont 84 nap 2020. 4. negyedév

44. sz. főút-4622. j. úti körforgalomi csomópont 84 nap 2020. 4. negyedév

A beruházó és a kivitelőz kéri a közlekedők megértését és türelmét a kivitelezés folyamán kialakuló kellemetlenségekért!

A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseket, javaslatokat az alábbi elérhetőségeken várják. A kérdések és az azokra adott válaszokösszesítve kerülnek közzétételre a honlapokon.

Kapcsolat:

KÖZGÉP Zrt.

Panasziroda címe:6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.

E-mail:[email protected]

www.kozgep.hu