Kezdőlap Hírek TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00017 Projektzárás

TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00017 Projektzárás

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések –Orgovány Nagyközség csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése

2019. november 30.

Orgovány Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16-BK1– Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra. A 107 391 002 forintos, vissza nem térítendő uniós forrás keretében a nagyközség  belterülete csapadékvíz hálózatának
fejlesztése valósult meg. Orgovány Nagyközség csapadék- és belvízveszélyes területen helyezkedik el. A hiányos és elöregedett vízelvezető hálózat miatt gyakran jelentkeznek kiöntések, elöntések a csapadékos időszakokban a település mélyebb fekvésű központi részén. A településen elvégzett belterületi vízrendezési munkálatok megoldást hoztak a község központjának, valamint belvízveszélyes területeinek csapadékvíz-elvezetési problémáira. A csapadékvizek biztonságos levezetése érdekében nyílt árkok, rácsos folyókák és gravitációs zárt
csapadékcsatornák létesültek. Az így létrejött létesítmények segítségével hosszútávon garantálható a csapadékvizek kártétel (pl. pincék elöntése, alagsorok elárasztása) nélküli levezetése, valamint a
jövőbeni hálózatbővítés lehetősége is. A fejlesztés során átalakításra került a település központi részének vízelvezető rendszere. A meglévő vízelvezető árkok kapacitása, lejtése nem volt megfelelő, mint ahogy hiányoztak olyan átkötések is, melyek biztosítják az összegyűjtött csapadék levezetését. A Kossuth utca mentén történő átalakítások során felújításra kerültek a meglévő árkok, fedések, valamint kiépült valamennyi szükséges átkötés. A víz megfelelő levezetése érdekében a Kossuth utcába csatlakozó Joó Mária utcában új és korszerű, valamint a Széchenyi, Sallai, Németh Imre, és Akácfa utcákban is létesült felújított vízelvezető árokrendszer, mely a település észak-nyugati részébe
továbbítja az összegyűjtött csapadékvizet, így tehermentesítve a település központi, illetve mélyebben fekvő részeit.
További információ: www.orgovany.hu