Kezdőlap Régió A RÖNK 10 ÉVES TÖRTÉNETE_-KECSKEMÉT

A RÖNK 10 ÉVES TÖRTÉNETE_-KECSKEMÉT

– Petőfiváros és Felsőszéktó két különböző fejlettségű, de egy választókörzethez tartozó terület.
– Részönkormányzat 3-ik ciklus óta működik 25-25 fővel
– Honlapon történik a kapcsolattartás, volt olyan hónap, hogy a Mystat számlálón a települések kategóriájában az első 2000 megjelent adat közt a 37-ik volt a honlapunk!!!
– 5 éves a Petőfivárosi RÖNK beszámoló nyomtatott kiadásban
-10 éves a Petőfivárosi RÖNK beszámoló nyomtatott kiadásban
– Petőfivárosi – RÖNK Napok minden évben megtartva
– fellépnek, bemutatják fejlődésüket a gyermekeink
– főzőversenyt rendezünk, vásári forgatag, országos előadókat fogadunk
– Petőfivárosi dalt kaptunk ajándékba állandó fellépőnktől Cozombolistól
– „Mikulásjárat”a Petőfivárosban és Felsőszéktón minden évben
– Farkas Bertalan Kecskeméten járt a Petőfivárosi Rönk vendégeként
– Városrész Fejlődéséért Díj adományozása minden évben
– Üdvözlő táblák kihelyezése
– Petőfivárosi RÖNK logó, zászló, rövidítés bevezetése, használata

INTÉZMÉNYEINK:
– Iskolához csatoltuk a mellette levő területet
– Vásárhelyi Pál Általános Iskola a városban európai iskolává nőtte ki magát, ide került a Mercedes iskola
– Felajánlás a Vásárhelyi Iskola, az Egyetértés utcai óvoda és az SOS Gyermekfalu javára oktatási, nevelési célból, tanulmányi verseny győzteseinek támogatása osztálykiránduláshoz (200 E Ft) legjobb felsős, alsós és pedagógus díjak adása
– Együttműködés és támogatás a Felsőszéktóért Alapítvánnyal, a Petőfiváros Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért Alapítvánnyal

KÖZLEKEDÉS:
– Csalánosi út elkészült (orsz. támogatással 650 M Ft)
– szervizúttal
– közvilágítással
– gyalogátkelőkkel
– zajvédő falakkal
– csapadékvíz elvezető árkokkal
– újra fásítással
– kiépített útcsatlakozásokkal
– traffipax ellenőrzi rendszeresen a sebesség betartását (havi 6-8 alkalommal)
– üdvözlő táblák kihelyezése

– A Búzavirág utcából és teljes Petőfivárosból kitiltottuk a tehergépjármű forgalmat
– Körforgalom épült Sutus falunál (orsz. támogatással 160 M Ft)
– Körforgalom épült az Auchannál
– Tömegközlekedéshez javaslatok beépültek (1-es,11-es)
– Közvilágítás az Áfonya utcán
– Közterület felügyelet beszámolói

KÖRNYEZETVÉDELEM:
– Izsáki út és az Énekes utca közötti véderdő faleváltása,
– Vízmű utcai véderdő rendezése
– Eper – Szőlő utca térségében megépült a csapadékvíz átemelő (6M Ft)
– Évenként megszervezzük a lim-lom akciót

KÖZPARKOK:
– Játszótér átadása Sás – Hínár – Berek utca térségben, ugyanitt közpark készült fásítással, vízbekötéssel, növényekkel, társadalmi munkával (200-400E forintos pályázati pénzzel és együtt 10M forintot tett ki)
– Tavirózsa utcában közpark készült fásítással, növényekkel, vízbekötéssel, társadalmi munkával
– Tópart utcai Petőfi szobor park kiépítése (járdák, szemetesek, padok, stb kihelyezése)

FELSŐSZÉKTÓ:
– A részönkormányzatban 3. ciklus óta 8 főt delegál
– Munkacsoport segíti a városrész fejlődését 10 fővel
– Megalakult a Petőfiváros-Felsőszéktó Polgárőr Csoportja 2011. decemberben 22 fővel (tavaly 300E forinttal, idén pedig 400E forinttal támogatjuk őket)
– Felsőszéktó Terület Rendezési Terv, Részletes Rendezési Terv és szabályozással, ami 35M forintba került, hogy a Helyi Építési Szabályzat eljutott odáig az elmúlt 10 év alatt, hogy 2008-tól tovább fejlődhet a városrész, amiből mára kiskertes lakóövezet lett
– Városi hulladékszállításba kapcsoltuk, Széles köz – M5-ös mellett a szilárd hulladékgyűjtő pontot véglegesen felszámoltuk
– 2002-ben még teljes sötétség volt a területen
– Irányfényeket helyezünk ki folyamatosan a RÖNK keretből (minden évben 1-1 M Ft-ot elkülönítünk)
– Széles köz teljes közvilágítást kapott (6M forintért)
– Lakossági önerős közműépítések pályázaton folyamatosan kap támogatást
– Jelenleg 60-80 %-os a víz – villany – gáz ellátottság, most kötjük meg a Digivel is!!
– 20 engedélyt kiadtunk, 18 van folyamatban
– Utcanevek elnevezése, mára 8 utcára tettünk javaslatot
– Belvíz elvezetési problémát az Őszirózsa utcában, Sutus faluban megoldottuk
– Emlékkő és Emlékhely a lakosság-és vállalkozók által jött létre

STATISZTIKA 2002-2012:
– 12 ünnepség (Petőfivárosi RÖNK Napok)
– 18 lakossági fórum (Petőfivárosban és Felsőszéktón)
– 15 fogadóóra (SOS Gyermekfaluban)
– 3 polgárőr ülés (Vásárhelyi iskolában)
– 27 Petőfivárosi RÖNK ülés (SOS.Gyermekfaluban)
– 3 Felsőszéktó munkacsoport ülés (SOS.Gyermekfaluban)
– 6 Petőfivárosi RÖNK Nap (Vásárhelyi iskola területén)
– 4 RÖNK Mikulásjárat (Petőfivárosban és Felsőszéktón)
– 140 alkalommal volt rólunk hír a Kecskeméti TV-ben és a Gong Rádióban
– 650 db önálló hír, intézkedés és tájékoztatás (Petőfi Népe, Kecskeméti Lapok, Indítvány, Interpelláció, Napirend előtti, vagy válaszlevél)

JÖVŐBENI FELADATOK:
– Vásárhelyi iskolába fiókkönyvtár létrehozása pályázati úton
– Búzavirág utca újra aszfaltozása
– Petőfivárosban sebességkorlátozás bevezetése
– 11-es buszjárat Csalánosi útra kihelyezése, buszöblökkel
– Csalánosi út mellett kerékpárút megépítésére pályázat beadva (65M forint)
– Izsáki út négysávosítása
– Felsőszéktóban: földutak zúzalékolása
– Közvilágítás fejlesztése
– Utca elnevezések folytatása
– Közbiztonság javítása
– Digi TV közműfejlesztés
– Széles köz felújítása
– Széles köz – Hetényi út csomópont kiépítése

BÜSZKESÉGEINK:
Részönkormányzati tagjaink kitüntetései:
– Balanyi Károly képzőművész – „Ferenczy Noémi-Díj” állami kitüntetés
– Holtság Károly üvegfestő és díszmű-üveges – Miniszteri kitüntetés
– Balanyi Károly képzőművész – „Bács-Kiskun Megye Közművelődésért Díj”
– Holtság Károly üvegfestő és díszmű-üveges – „Év Mestere Díj”
– Császár Cirill, iskolaigazgató – „Kecskemét Városért Oktatási Díj”
– Dr. Hamar Norbert, a Zöldségtermesztési Kutató Intézet kutatásért felelős nyugalmazott főigazgató helyettese – ”Mészöly Gyula Díj”
– Dr. Kovács László -Viktória Dental Kft. – „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj”
– Dr. Nagy Zoltán – Phoenix Mecano Kft. -„Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj”
– Dr. Jankó Zaharovics István – „Kecskemét Város Egészségéért Díj”
– Császár Cirill – „Petőfiváros-Felsőszéktó Fejlődéséért Díj”

Petőfivárosi RÖNK Emléklapot kapott:
– Egyetértés Utcai Óvoda
– Gong Rádió
– Kecskeméti Lapok
– Kecskeméti Televízió
– KMJV. Polgármesteri Hivatal média osztály
– Petőfi Népe
– SOS Gyermekfalu
– Vásárhelyi Pál Általános Iskola
– Waldorf Iskola

2011-ben:
– „200.000 Ft-os Különdíjat” 5/C osztály, osztályfőnök Kissné Dugár Katinka
– „Tehetséges tanulókért” díjat Balainé Lévai Mária pedagógus
– „Vásárhelyi-díjat” Cseh Orsolya VIII/a osztályos tanuló
– „Vásárhelyi csillaga” Nyári Virág Dorina, első óvodaiskolás