Kezdőlap Egészség-szépség Előadások a kistermelők és a biztonságos élelmiszer ellenőrzéséről

Előadások a kistermelők és a biztonságos élelmiszer ellenőrzéséről

Mind a tudatos vásárlók, mind pedig az érintett kistermelők számára érdekes előadásra kerül sor október 21-án pénteken, 12 órai kezdettel a Kecskeméti Piaccsarnokban. A két hete elindított, a tudatos vásárlói magatartást és az egészséges táplálkozást népszerűsítő sorozat második eseményén az Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet meghívására a kistermelők ellenőrzéséről tartanak előadást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghívott szakértői. A rendezők mindenkit szeretettel várnak, az eseményen való részvétel ingyenes!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály, Növény-és Talajvédelmi Osztály a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai irányítása mellett, ellenőrzi a magyar élelmiszerellátást a termőföldtől az asztalig, azaz a termeléstől kezdve a feldolgozáson, szállításon keresztül egészen az értékesítésig. A szervezet célja, hogy a fogyasztók ellenőrzött, biztonságos élelmiszerhez jussanak.

Ezen stratégiai cél megvalósításában kerül sor a piacokon a mezőgazdasági kistermelők ellenőrzésére, mely kiterjed a permetezési naplóra, jelölési kötelezettség betartására, valamint a termékpálya nyomon követésére. A garantáltan a legrövidebb élelmiszerláncot feltételező, vegyszermaradékoktól mentes, egészséges táplálék szavatolását szolgálja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara őstermelői adatok lekérdezésére szolgáló alkalmazása is.

Mindezekről közvetlen tájékoztatást adnak a meghívott előadók, akiktől az első előadáshoz hasonlatosan kérdéseikre is választ kapnak majd a résztvevők – akiket ez alkalommal a Kiskunfélegyházi Pékség külön kóstolóval vár.

Tudnivalók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara őstermelői adatok lekérdezésére szolgáló mobil telefonos alkalmazásáról:

2016. szeptember 1-től mindenki számára elérhető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kifejlesztett okos telefonos alkalmazás és internetes felület, amely lehetővé teszi az őstermelők nyilvános adatainak – köztük az őstermelői igazolvány érvényességének és hatályosságának, illetve az őstermelő által előállított és értékesíteni kívánt termékek – lekérdezését.

A 2016. szeptember 1-jétől elérhető alkalmazás megadja az őstermelő nevét, az igazolvány hatályosságára és érvényességére vonatkozó adatokat, az igazolványon szereplő, az őstermelő által termesztett növénykultúrák, növényfajok és a tartott állatfajok megnevezését, illetve az őstermelő által vadon gyűjthető termékek körét. Ezek mellett az őstermelő által értékesíteni kívánt növényi, illetve állati eredetű termékek megnevezése is elérhető. Ezáltal a fogyasztó meggyőződhet arról, hogy az adott őstermelő rendelkezik-e érvényes igazolvánnyal, eltiltás alatt áll vagy sem, illetve, hogy az értékesíteni kívánt terméket ténylegesen az őstermelő termelte-e.

Az alkalmazás célja, hogy erősítse a fogyasztói tudatosságot, az őstermelők és vásárlók közötti bizalmat, továbbá a termék nyomon követhetőségén keresztül támogassa az élelmiszer biztonságot. Emellett a gazdaság fehérítését is elősegíti, ugyanis a hatóság általi célzott ellenőrzéseken túl a gazdálkodók, fogyasztók, felvásárlók is aktív használói lesznek az alkalmazásnak.

Okos telefonnal az őstermelői adatok kétféle módon kérdezhetők le. Egyrészt a hét jegyű igazolványszám beütésével, amelyet az őstermelőknek kötelezően fel kell tüntetniük az árusítás helyszínén, másrészt – NFC (Near field communication) kompatibilis okos telefon esetén – a készülék őstermelői kártyához történő hozzáközelítésével. Az alkalmazás „Nemzeti Agrárgazdasági Kamara” néven található meg a szoftveráruházakban. Az okos telefonnal nem rendelkezők az alkalmazás kínálta funkciókat a Kamara portálján (www.nak.hu) érhetik el.

Azoknak az őstermelőknek, akiknek még a régi, barna színű, papír alapú igazolványuk van, 2016. október 1. és december 31. közötti időszakban kell igényelniük az új őstermelői igazolványt, amennyiben 2017. január 1-jétől őstermelőként, jogfolytonosan kívánják folytatni őstermelői tevékenységüket. Ez megközelítőleg százezer őstermelőt érint, javasoljuk, hogy ők 2016. október 1-jét követően a lehető leghamarabb keressék fel falugazdászaikat, az esetleges későbbi torlódások elkerülése érdekében.

Összefoglaló a Kecskeméti Vásárcsarnokban, a sorozat nyitó előadásán 2017. október 7.-én megtartott őstermelői tájékoztatóról:

A Kecskeméti Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közös szervezésében indult el a Kecskeméti Piaccsarnokban 2016. október 7.-én az a tájékoztatósorozat, melynek célja a biztonságos élelmiszer előállítás és forgalmazás, valamint ehhez kapcsolódóan a tudatos vásárlás népszerűsítése. Az első előadás témája az őstermelői igazolvány használat szabályainak megismertetése az őstermelők és a tudatos vásárlásra törekvő fogyasztók részére. A további előadások terv szerint két hetente péntekenként, a piac csarnokban kerülnek megrendezésre élelmiszerek jelölése, előállítása az ezzel kapcsolatos higiéniai követelmények, valamint az ezzel összefüggő nyilvántartási, bejelentési kötelezettségek és ezek ellenőrzése témakörében.

A biztonságos élelmiszer előállítás hatósági ellenőrzése biztosítja a tudatos vásárlók bizalmának erősítését és ezen kitűzött cél megvalósításának egyik eszköze ez az előadás sorozat. Az őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét a megyénkben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Földművelésügyi Osztálya végzi jogszabályi felhatalmazás alapján. Az őstermelői igazolványok adminisztratív ügyintézését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai végzik.

Az őstermelő az a 16. életévet betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában, a személyi jövedelem adóról szóló törvény 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytató, ezen tevékenység tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására, illetve az ebből származó bevételének nyilvántartására alkalmas hitelesített a 436/2015 (XII. 28) Kormány rendelet által előírt adattartalommal az ott meghatározott eljárási rend szerint kiadott, illetve érvényesített őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. Tehát az őstermelő első sorban a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adózási kategória, és nem gazdálkodási forma. A mezőgazdasági őstermelő az érvényes őstermelői igazolványának birtokában kizárólag a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesíthet, ami szerepel a nyilvántartásban. Az őstermelői igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzátartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.

Az őstermelői igazolvány szerves részét képezi a termelőnél lévő adatnyilvántartó lap is, melyen felsorolásra kerülnek a termelési alapok (termőterületek, állatok, épületek, termesztő berendezések), illetve az értékesíteni tervezett termékek fajtája illetve azoknak a mennyisége.

Ezen dokumentumnak is a termelőnél az árusítás helyszínen ott kell lennie. Az érvényes őstermelői igazolványt a termelőnek kötelessége sértetlenül megőrizni, és a jogszabályban meghatározott esetekben felhívásra bemutatni. Az őstermelői igazolvány lehet egyéni, illetve közös (családi). A közös őstermelői igazolványban a 16. életévet betöltött azonos háztartásban élő, házastársak, regisztrált élettársi viszonyban élők, illetve egyenes ágbeli leszármazottak (fogadott vagy mostohagyermek is) szerepelhetnek.

Az árusítást csak az őstermelő vagy a közös őstermelői igazolvány esetében az abban bejegyzett családtag végezheti. A közös őstermelői igazolvány esetében csak egy helyszínen lehetséges az árusítás. Az őstermelőnek az értékesítés helyén – függetlenül annak a helyszínétől – kötelezően és jól látható helyen az őstermelői igazolvány számát fel kell tüntetni illetve a „Saját termelői tevékenységből származó termék” felíratott ki kell helyezni.

A mezőgazdasági őstermelő az adatlapon, illetve a központi nyilvántartásban szereplő tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Egy helyen, egy időben kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy csak kizárólag egyéni vállalkozóként lehet értékesíteni.

A Kormányhivatal Földművelésügyi Osztályának a munkatársai a helyszíni ellenőrzése során ellenőrzik az őstermelői igazolvány érvényességét, azt hogy az arra jogosult személy árusít-e (személy igazolványba, lakcímkártyába, illetve adókártyába jogosult az ellenőr betekinteni).

Ellenőrzés során az ellenőr jegyzőkönyvet vesz fel, illetve a standról fényképfelvételt készít. Az ellenőrzés során az ellenőrök az adatnyilvántartó lap alapján ellenőrzik az árusítás helyén talált termékeket és azt, hogy az adatnyilvántartó lapon szereplő termékek megegyeznek-e a standon találhatókkal, és a termelési alapok által biztosított lehetőségek és az árusított termékek mennyisége arányban állnak-e egymással. A hatóságnak joga van az ellenőrzés során további termelőhelyi ellenőrzést kezdeményezni, vagy helyszínen feltárt szabálytalanság súlyát mérlegelve az igazolványt ott elvenni (igazolvány visszatartás), valamint a vizsgálat befejezésével, határozattal – a NAV egyidejű értesítése mellett – az igazolványt két hónaptól és két évig terjedő időre visszavonni.